více o nás www.lideazdroje.cz


Vedení lidí je neustálá alchymie - balancování mezi naplňováním cílů firmy a tím, co do tohoto procesu vnáší lidský faktor. Ten je neustále proměnlivý a tím z vedení lidí činí celoživotní proces učení. Proto doplňujeme kurzy rozvoje dovedností o cyklus časově nenáročných a přesto dlouhodobě zaměřených setkání. V tomto programu můžete:

Podnikání je jízda do neznámého směru, která je tvořena z nekonečné řady rozhodnutí. Rozhodujeme se v rámci každého dne, v investičních, strategických i přelomových záležitostech. Nikdo z nás nesejme odpovědnost za tíži úspěchu či neúspěchu. Lze se vůbec ujistit, zda moje aktuální rozhodnutí je to správné?