MANAŽERSKÁ AKADEMIE

TÉMATICKÉ OKRUHY 

ROLE, SEBEŘÍZENÍ, ROZHODOVÁNÍ A ODPOVĚDNOST LÍDRA

Témata:

 • Manažer vs. Leader: jaké jsou rozdíly a jaká propojení
 • Sebeřízení: aneb "chcete-li řídit druhé, potřebujete umět řídit nejdříve sebe"
 • Jak posilovat přirozenou autoritu a důvěru

 • Strategie pro rozhodování

SITUAČNÍ VEDENÍ LIDÍA NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ


Témata:

 • Vyhodnocení schopností a dovedností lidí v týmu
 • Situační vedení lidí v mé praxi
 • Moje cíle při řízení výkonu jednotlivců
 • Jak na to v každodenní praxi

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ, KONTROLA PLNĚNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

Témata:

 • Jak stanovovat jasné, konkrétní a měřitelné cíle
 • Stanovení si způsobu monitorování plnění a kontroly v mé každodenní praxi
 • Jak poskytnout konkrétní a konstruktivní zpětnou vazbu k výkonu
 • Bez čeho se to neobejde...

ARGUMENTACE A UŽITEČNÉ ASERTIVNÍ TECHNIKY 

Témata:

 • Techniky naslouchání jako základ pro argumentaci
 • Vedení rozhovoru a práce s otázkami
 • Argumentační proces
 • Asertivní techniky, kdy a jak je použít

KOUČOVÁNÍ PRO PRAXI MANAŽERA 

Témata:

 • Co je koučink, kdy a proč je tak efektivní
 • Koučovací přístup a firemní kultura
 • Model DUO, SMART a GROW
 • Praktická aplikace koučovacího přístupu

VEDENÍ PORAD A MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ

Témata: 

 • Čemu věnovat pozornost před poradou
 • Typy porad a jejich vhodné použití
 • Efektivita porady a zapojení všech zúčastněných
 • Jakou kombinaci zvolit pro vaše pracoviště

ZVLÁDNÍ KONFLIKTŮ NA PRACOVIŠTI


Témata:

 • Spouštěcí mechanismy konflitků
 • Předcházení konflitkům
 • Konflikty jako příležitost
 • Jak konflikty řešit, kdy zasáhnout a jak

SPOLUPRÁCE NA DÁLKU


Témata:

 • Virtuální prostředí a jeho role nyní i do budoucna
 • Úspory nákladů při využití on-line nástrojů
 • On-line možnosti a jejich praktické využití
 • Komunikace na dálku, časté chyby a jak jim předcházet

 TÉMATA DLE POTŘEB SKUPINY A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ Z PRAXE

Při setkáních budeme řešit konkrétní příklady z praxe pomocí metody MasterMind. V průběhu času se mohou přidat témata dle potřeb skupiny.