Manažerská Akademie - roční cyklus 

Celkem 88 hodin rozvoje manažerských dovedností
Manažerská "kuchařka" - základna pro praxi
10 celodenních setkání jednou za měsíc: vždy třetí čtvrtek v měsíci
4 On-line setkání jako možnost naučit se řídit lidi na dálku 
První setkání 17. 10. 2019, Hradec Králové, Třída Karla IV. 493  
Více informací o obsahu a tématech ZDE, termíny a vše ostatní níže v textu

Komplexní program pro rozvoj dovedností při vedení lidí. Cílem je poskytnout vám základní manažerskou kuchařku, díky které se naučíte řídit sebe i nepředvídatelný "lidský faktor" s lehkostí a ke spokojenosti všech zúčastněných. 

 . V tomto programu můžete:

  • osvojit si základní i pokročilejší manažerské kompetence
  • získat podněty pro řešení různých situací z praxe, včetně konfliktů a náročných situací
  • získat know-how o neviditelných ingrediencích vedení lidí k odpovědnosti a proaktivitě
  • naučit se lépe řídit a motivovat pomocí otázek
  • inspirovat se zkušenostmi lidí na podobných pozicích
  • mít prostor řešit témata a situace, které není možné sdílet ve firmě a často ani nikde jinde
  • rozvíjet sebe a nalézat cesty k rozvoji vašeho týmu i celé firmy
  • dozvědět se mnohé o komunikaci, motivaci a leadershipu

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

Celkem 14 setkání. Jeden celý den jednou za měsíc + čtyři setkání on-line. 

Setkání jsou vedena zkušenou koučkou, lektorkou a facilitátorkou Blankou Junovou, která má v této oblasti 18letou praxi. Jaroslav Uchytil doplňuje "měkká" témata o ekonomický a procesní pohled. Podělíme se s vámi o to nejlepší z našeho know-how.

1+1 > 2 aneb využíváme metody pro podporu synergického efektu, kdy celek je větší než pouhý součet jeho částí.

ON-LINE SETKÁNÍ

Možnost vyzkoušet si komunikaci a řízení lidí na dálku pomocí jednoduché on-line aplikace

Schopnost využívat moderní on-line nástroje pro řízení lidí je dovedností, která se vám může hodit. S námi budete mít možnost vyzkoušet si prakticky aplikaci ZOOM. Setkání v on-line prostředí má svá specifika, která vás naučíme. 

Řízení lidí na dálku uspoří čas a peníze. 

KAŽDODENNOST

Čas pro aplikaci do praxe

Při společných setkáních objevíte, jak dělat věci jinak. K posunu a změně dojde jen díky tomu, že možná řešení aplikujete do praxe. To často znamená opustit staré vzorce a nahradit je novými. Podpora lidí ve skupině vám pomůže vytrvat a uspět.

Činy mluví více než slova! Buďte takovým lídrem, pro kterého byste sami rádi pracovali.


TERMÍNY 

čtvrtek 17. 10. 2019 8-16 hod.

čtvrtek 16. 1. 2020, 8-16 hod.

čtvrtek 30. 1. 2020, 8-10 hod. on-line

čtvrtek 20. 2. 2020, 8-16 hod.

čtvrtek 5. 3. 2020, 8-10 hod. on-line

čtvrtek 19. 3. 2020, 8-16 hod. 

čtvrtek 16. 4. 2020, 8-16 hod.

čtvrtek 30. 4. 2020, 8-10 hod. on-line

čtvrtek 21. 5. 2020, 8-16 hod. 

pátek 19. 6. 2020, 8-16 hod.

čtvrtek 24. 7. 2020, 8-10 hod. on-line 

čtvrtek 17. 9. 2020, 8-16 hod. 

pátek 16. 10. 2020, 8-16 hod.TÉMATA 


Manažerská role a odpovědnost lídra

Strategické řízení lidí i zdrojů

Situační vedení lidí a dosahování cílů

Vedení k samostatnosti a odpovědnost

Komunikace: Zadávání úkolů, delegování, vedení k odpovědnosti, dávání zpětné vazby, asertivní techniky 

Týmová porada osobně i na dálku

Rozvoj lidí v týmu a motivace

Koučování pro praxi manažera

Zvládání konfliktů na pracovišti

Autorita a důvěra

Řešení konkrétních situací z praxe

Poslední dvě setkání budou vyčleněna na témata, která se postupně objeví a budou důležitá pro celou skupinu


Pro informace či pro přihlášení nás prosím kontaktujte zde nebo na čísle +420 775 892 649