UMĚNÍ VÉST LIDI aneb Ryba voní od hlavy

Vedení lidí je neustálá alchymie - balancování mezi naplňováním cílů firmy a tím, co do tohoto procesu vnáší lidský faktor. Ten je neustále proměnlivý a tím z vedení lidí činí celoživotní proces učení. Proto doplňujeme kurzy rozvoje dovedností o cyklus časově nenáročných a přesto dlouhodobě zaměřených setkání. V tomto programu můžete:

  • získat podněty pro řešení různých situací z praxe
  • inspirovat se zkušenostmi lidí na podobných pozicích
  • mít prostor řešit témata a situace, které není možné sdílet ve firmě a často ani nikde jinde
  • rozvíjet sebe a nalézat cesty k rozvoji vašeho týmu i celé firmy
  • dozvědět se mnohé o komunikaci a leadershipu

Celkem 4 cykly

Mix setkání, koučinku a času pro aplikaci do praxe maximalizuje efekt. Vše se střídá v pravidelném rytmu a šetří váš čas i peníze.


Jeden cyklus obsahuje

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

Jednou za dva měsíce 4 hodiny.

Setkání jsou vedena zkušenou koučkou, lektorkou a facilitátorkou poradních kruhů a učících se skupin. Vnášíme podněty pro společné učení, nalézání řešení a rozvoj umění vést lidi. Podělíme se s vámi o to nejlepší z našeho know-how.

1+1 > 2 aneb využíváme metody pro podporu synergického efektu, kdy celek je větší než pouhý součet jeho částí.

OSOBNÍ KOUČINK

90 minut individuálního koučování s Blankou Junovou na téma dle vašeho výběru

Některá témata je lepší řešit "mezi čtyřma očima". Kouč pomáhá tříbit vaše myšlenky a nacházet vlastní kreativní řešení. Lze jít daleko hlouběji - ke kořenům problému a tím i k širšímu rámci řešení, které je vám šité na míru vám i specifickým podmínkám na pracovišti.

Koučink je branou k vašemu růstu a žádoucí změně....krok za krokem za svými cíli a sny.

KAŽDODENNOST

Čas pro aplikaci do praxe

Při společných setkáních i koučinku objevíte, jak dělat věci jinak. K posunu a změně dojde jen díky tomu, že možná řešení aplikujete do praxe. To často znamená opustit staré vzorce a nahradit je novými. Podpora lidí ve skupině vám pomůže vytrvat a uspět.

Činy mluví více než slova! Buďte takovým lídrem, pro kterého byste sami rádi pracovali.

KONZULTACE NA TÉMA "INTERNÍ LIMITY RŮSTU" 

90 minut konzultace šitá na míru vaší firmě s Jaroslavem Uchytilem

Ekonomicko - analytický pohled na vaši firmu a možnosti komplexního řešení 

KDE, KDY A ZA KOLIK

Společná setkání: vždy 9-13 hodin       

21. 11. 2018, 16. 1., 20. 3., 15.5. 2019   

"Softgate.systems", Vážní 531, HK 

Individuální koučink a konzultace dle domluvy "Lidé a zdroje" 

3.450,- Kč za jeden 2 měsíční cyklus, včetně snídaně

S KÝM

Ve skupině se budete potkávat s námi a s dalšími majiteli - manažery firem z různých oborů. Cílem našeho výběru je maximální pestrost zastoupených oborů a zkušeností jednotlivců. Zároveň dbáme o to, aby ve skupině byli lidé vybraní tak, že si vzájemně budou mít co předat.