Rozhovor "Zdravá Firma"

3+1 otázky na téma "ZDRAVÁ FIRMA"

pro Jaroslava Uchytila a Blanku Junovou, majitele firmy "Lidé a Zdroje" a lektory našeho workshopu "Zdravá firma, jak na to", který se koná v Centru inovativního podnikání v Trutnově

Proč zrovna toto téma?

Jaroslav Uchytil: Vidím v současné době toto téma jako velmi aktuální. Letos na podzim to bude 10 let, kdy se naplno projevila poslední světová finanční a hospodářská krize. Je jen otázkou času, kdy přijde další. Existuje řada ukazatelů, které potvrzují sílící negativní trendy. Připravovat se na časy horší v době růstu a nadbytku se jeví jako rozumné řešení.

Blanka Junová: Pro mě je to více odrazem osobních hodnot a toho, čeho chci být já sama součástí. Zdravá firma je pro mě součástí tvorby zdravé společnosti, zdravých vztahů v ní. Je to život v prosperitě, nejen na úrovni materiální.

Podle čeho poznáte, že je firma zdravá?

Jaroslav Uchytil: Každou firmu vnímáme jako celek. Rovnováha, stabilita, efektivita, ziskovost, rizika, rezervy, ale také spokojenost majitele i zaměstnanců. Kdybych měl přirovnat firmu k lidskému tělu, tak je to podobné. Celý organismus musí fungovat ve správném rytmu a nastavení - každá jednotlivá buňka je důležitá. Takže si firmu obrazně rozložíme na buňky a začnou se nám ukazovat mnohdy majitelům netušené souvislosti.

Blanka Junová: Přesně. Mým úkolem je vnímat i naprosto neměřitelné ukazatele a to, co je pod povrchem. Kdysi jsem se v Kanadě učila Iris-diagnostiku, která to dobře popisuje. Náchylnost k nemoci se totiž nejdříve v duhovce projeví zvýšenou aktivitou - vibrací, která způsobí zesvětlení. Teprve po této fázi přichází první příznaky a místo v oku začíná tmavnout. Také jsme se učili, že nemoc má několik vrstev a záleží jen na vašich schopnostech, ve které ji zachytíte. Vlastně mě to nikdy nenapadlo, že se takto dívám i na firmu - vnímám to, co může být zárodkem "nemoci", která se třeba ještě naplno neprojevuje. Kolega to samé dělá s čísly. Společně vnímáme celkovou vitalitu firmy uvnitř i navenek.

Kdy se tématu zdraví firmy začít věnovat?

Jaroslav Uchytil: V širším kontextu lze konstatovat, že toto téma je aktuální v každé fázi života firmy. Jen je třeba se jinak dívat na firmu ve fázi počátečního růstu, jinak ve fázi udržování pozice na trhu a zcela jinak v případě již probíhajících negativních trendů v hospodaření.

Blanka Junová: O své zdraví by měla pečovat celý svůj život, tak jako člověk. Podle míry zdraví je potřeba se zaměřit buď na prevenci, jindy léčit akutní nebo chronické potíže.

Co s tím, když zjistím, že firma zdravá není?

Jaroslav Uchytil: Chvilku se zamyslet a začít dělat systematické kroky k odstraňování nejpalčivějších bodů. Většinou se jedná o dlouhou řadu postupných kroků. Sledovat jestli se změny dějí k lepšímu a ...vytrvat.

Blanka Junová: Zjistit, nakolik chci, aby zdravá byla, co to pro mě znamená... a pak prostě začít dělat to nejlepší, co za daných podmínek lze.... a to samozřejmě bývá různé.