Prosperita s přesahem

Jak směřovat od bohatství k prosperitě a hojnosti

Bohatství = hromadění peněz a hmotných zdrojů

Prosperita = dostatek hmotných i nehmotných zdrojů vedoucí k rozvoji majitelů, firmy a lidí v ní

Hojnost = zdroje využité pro rozvoj v širším poli vědomí, vedoucí rozvoji "lidského organismu" jako takového

Syntéza- obsahuje hojnost, která hraničí s prázdnotou - jako jing a jang, který se neustále přelévá. Je to expanze nad rámec hmoty, nad rámec individuálního uvědomění až do bodu vědomí, které prostě JE -v hojnosti a zároveň v nekonečnosti - tedy v prázdnotě. Prázdnota je prostor, kde je všechno a zároveň nic, kde vše vzniká a zaniká. Protože jde tento aspekt za úroveň hmoty, nemůžeme už zcela mluvit o podnikání jako takovém, ale o formě bytí. Syntéza je čtvrtým aspektem, jemuž nelze plně logicky porozumět.

ZDRAVÁ FIRMA A PROSPERITA

... za hranice pojmu "Společenská odpovědnost"

Ve světě podnikání jsem často svědkem bohatství, ale nespokojenosti - majitele, zaměstnanců firmy, klientů, dodavatelů atd. - ve větší či menší míře. Svědkem velkého vnějšího úspěchu, ale osobního selhání. Svědkem nepochopení, že podnikání je služba a že v okamžiku, kdy mám nadbytek, je dobré pro majitele i okolí, když je tento nadbytek využit pro něco, co slouží životu jako takovému. Nemám na mysli charitu ve společensky rozšířeném smyslu, ale činy vyplývající z uvědomění, že jsme součástí jednoho lidského organismu, ten je součástí přírody a ta je součástí vesmíru.

Podnikání často velebí růst, přestože je nadměrný růst neudržitelný a ničí životní prostředí. Vychází z instinktu strachu o život. Když se tomuto strachu postavíme čelem, můžeme otevřít vrátka hojnosti na všech úrovních. Cesta k tomu je v porozumění tří základním aspektům energie zvané "peníze" (viz obrázek vlevo).

Vzhledem k pojmu "zdravá firma" se proto zamýšlím nad otázkou zdravé expanze. Podíváme-li se do přírody, je v něm obsažen zákon hojnosti a zároveň rovnováhy. Je-li příroda ponechána sama sobě, vzkvétá - expanduje. Pokud však některý druh expanduje příliš, zareaguje na to protikladná síla a opět nastolí rovnováhu. Takto příroda udržuje život ve své plnosti a diverzně. I když si zvolí smrštění, je to proto, aby se následně mohla rozšířit a jít jiným směrem.

Podvolit se této životní síle znamená mimořádnou důvěru a odvahu s ní experimentovat. Protože přece jen žijeme ve hmotě, je určitá uvážlivost pravděpodobně zdravá...navíc, nemůžeme přeskočit určité evoluční kroky v rozvoji lidského vědomí, ani v rozvoji firmy. Zdravá expanze spočívá v tom, že každá nová úroveň integrace vyrůstá na úrovních předchozích, které jsou tak začleněny do syntézy.

Tímto se dostáváme k majitelům, případně i k Top managementu. Jejich vlastní růst totiž dává prostor k růstu firmy. Pokud se oni v růstu zastaví, jsou dvě možnosti. Buď drží růst lidí pod kontrolou a nedovolí, aby je přerostl. Nebo tento růst pokračuje a oni se stávají překážkou rozvoje. V tom lepším případě jsou odejiti, v horším strhnou celou firmu do boje či stagnace. Je-li vedení sebestředné, prosperita firmy jako takové není celková...a tedy ani zdravá. 

Každý majitel a jeho firma nejsou oddělenou jednotkou ve společnosti. A zároveň respektování zákonu přijímání a dávání. Když bude firma dávat a druhá strana jenom brát, způsobí nerovnováhu stejně, jako kdyby si peníze nechala. ...nezpůsobí žádoucí posun.... nesměřuje k syntéze.

Ve světě podnikání ještě nemáme možnost vidět, jak se projevuje skutečná Systéza. Objevují se první firmy, které začínají chápat a žít širší rámec prosperity, uvědomění a rozvoje. A mým přáním je, aby jejich počet rostl. Pro dnešek mě napadá končit se slovy "Na velikosti nezáleží". Je to jen jiná hra, na jiném hracím poli.

Nezáleží tedy na tom, KDE tuto hru hrajeme, ale JAK ji hrajeme.

A také na tom, zda se neustále rozvíjíme ve schopnosti ji hrát co nejlépe jsme toho v dané chvíli schopni.

Napsala: Blanka Junová, 8. 1. 2017